1. Ana Sayfa
  2. Yeşil Girişimcilik
  3. Yeşil Girişimcilik Nedir ve Neden Önemlidir?

Yeşil Girişimcilik Nedir ve Neden Önemlidir?

yesil-girisimcilik

Yeşil girişimcilik, en genel tanımıyla çevre açısından güvenli olduğu kabul edilen ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır. Yeşil girişimcilik, girişimin faaliyetlerinin doğal çevreyi nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Ürün tasarımı, ambalajlama ve reklamcılık dahil geniş bir faaliyet yelpazesini bünyesinde barındırır.

Yeşil girişimcilik faaliyetlerini önemseyen tesisler, tüketicilerin en ciddi çevresel sorunların üstesinden gelmelerine katkı sağlamaktadır. Yeşil girişimcilik faaliyetlerinin entegre edildiği kurum ve kuruluşların hem örgüt içi hem de dışındaki faaliyetleri büyük bir çevresel duyarlıkla gerçekleştirilmektedir.


Yeşil girişimciliğin örgüt dış çevresine var olan fırsatlar ve tehditler üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Yeşil girişimcilik, fırsatlara iki ayrı biçimde etki etmektedir. Yeşil girişimler ya yeni fırsatlar oluşturmaya ya da mevcut fırsatların potansiyelini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Öte yandan, yeşil girişimcilik mevcut tehditlerin potansiyel olumsuz etkilerini azaltabilmektedir. Örneğin yeşil girişimciliğin, bireylerin ve işletmelerin verimli kaynakları gereksiz yere tüketmek gibi gelecekte kaynak kısıtlılığı gibi bir çevresel tehdit haline gelebilecek durumları önleme potansiyeli bulunmaktadır.

Örgütün içsel süreçlerinde ise yeşil girişimcilik faaliyetlerinin, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Yeşil girişimcilik faaliyetleri, doğal kaynakların niteliklerine bağlı olarak mevcut güçlü yönlerin olumlu etkilerini arttırabilir ve zayıf yönleri ise iyileştirebilir. Yeşil girişimcilik, işletmelere alternatif olarak hem az maliyetli hem de doğa dostu uygulamalar ve süreçler önererek girişimlerin zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini de azaltabilir. Tabi bu durumlar yeterli kaynakların mevcut olmadığı veya kuruluşların kıt kaynaklara erişemediği zamanlar için geçerli değildir.

Yeşil girişimcilik, yeni girişimlere çeşitli görünür fırsatlar sağlamıştır. Yeşil girişimcilik, insanların daha çevre dostu, bilinçli ve doğa hakkında endişeli olduğu niş pazarlar oluşturulmasına katkı sunabilir. Yeşil girişimler, yeni tüketici davranışına uygun yeşil ürünler üreterek ve doğayı korumak adına duyarlı olduklarını belirterek müşteri sadakati sağlayabilir ve marka bağlılığı oluşturabilirler.

Yeşil girişimler, çoğunlukla tüketicilerde sosyal sorumluluk bilinci sağlayabilir.  Toplumda sağlanacak sosyal bilinçle, doğal olana rağbet artacak ve bireyler çevreye daha az zarar vermeye çalışacaktır. Yeşil girişimciler, söz konusu çevre dostu ve sosyal sorumluluk odağını bir kez bile önemsemeyen ve ele almayan rakip girişimlere göre bazı ayrıcalıklı avantajlar elde edebilirler.