1. Ana Sayfa
  2. Köşe Yazıları
  3. YENİLİKÇİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER
Trendlerdeki Yazı

YENİLİKÇİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

9951357-02
1

Yenilik sürecinde geliştirilen yeniliğin başarıya ulaşması; her şeyden önce girişimcilerin kadar yenilikçi yaklaşıma sahip olduğuna bağlıdır. Yenilikçi yaklaşım geliştirme ve yenilik üretme yeteneği bazı girişimcilerde doğuştan vardır. Fakat liderlerin pek çoğu çeşitli eğitimlerle bilgi birikimlerini geliştirip yaklaşım tarzları hakkında fikir sahibi olarak da yenilikçi becerilerini pekala geliştirebilir.

Girişimciler yenilikleri keşfetme sürecine ne ölçüde aktif katılım gösterirse, o ölçüde sahip olduğu yenilikçi yeteneklerin farkına varır ve özgüveni artar. Yenilik geliştirmede ise bir girişimcinin özgüvene sahip olması önemlidir. Çünkü girişimcilerin kendine güveni ne kadar yüksekse; başarıya ulaşma ihtimali de o derece yüksektir.


Yenilik sürecinde yapılması gereken en önemli şey sorgulamadır. Her seferinde yenilikçi ürünün bir özelliği ile ilgili “Bu Özellik Üründe Neden olmalı?” ve ” Bu Özellik Üründe Neden olmamalı?” sorularını sormak önemlidir. Bu sorgulama diğer keşif becerilerini güçlendirmeye yardımcı olmakta ve geliştirilen yenilik hakkında sınırları kaldırmaktadır.  Ancak hem belirlenen sınırlar içinde girişimciyi tutan hem de sınırlar dışına çıkaran soruları sorarak, bir girişimcinin en gerçekçi yeni ürünü elde etmesi mümkün olacaktır. Bu birbirine aykırı temelde zıt yaklaşımlarla sorulacak sorular girişimcilerin gerçek bir sorunu tespit etmesine ve hiç farkında olmadığı bir fırsatı keşfetmesine imkan sunacaktır. Özetle, yenilik üretme ve yeni ürün geliştirme sürecinde başarılı olmak için mutlaka yenilikçi ürün ya da hizmete farklı bakış açılarından yaklaşabilmek önemlidir. Sorulacak farklı sorular yeniliğin başarıya ulaşmasında oldukça etkilidir.

Yenilik sürecinde uygulanacak başka bir yöntem ise girişimcinin kendi gözlem becerilerini kullanarak belirli müşteri hedef kitlesi belirleyip; müşterilerin yenilikçi ürün veya hizmetin prototipini deneyimlemelerini sağlamaktır. Müşterileri deneme esnasında izlerken, müşterilerin prototipi kullanmaya çalışırken neler yaptıklarını dikkatle inceleyen girişimci; gördükleri hakkında eleştirel olmamaya ve önyargılı davranmamaya çalışmalıdır. Müşteriler olabildiğince tarafsız bir gözle gözlemlendiğinde girişimcinin beklentisinden farklı nelerin yaşandığını ayırt etmesi kolaylaşmaktadır.

Öte yandan başarısız olmuş yenilikçi ürünleri araştırıp neden başarısız olduklarını anlamaya çalışmak da girişimcilerin uygulayabileceği yenilik geliştirme sürecinde başka önemli bir yöntemdir.  Örneğin; başarılı girişimci Amazon’un Kurucusu Bezos başarılı yenilik geliştirmek için bu yöntemi sıkça uyguladığını söylemektedir.

Hayata sürekli bir deneymiş gibi yaklaşmak ve sürekli aklınızdan hipotezler geliştirip bunları kimseye belli etmeden test eden bir zihniyete sahip olmakta başarılı girişimcilerin en önemli özelliklerindendir.  Girişimcilerin ihtisas alanları dışında kalan alanlarda bilgiler edinmeli ve ilgi alanları dışında hiç akıllarında olmayan bir ürün hakkında yazılan kitapları okumalıdır. Bu şekilde girişimcilerin kimsenin aklına gelmeyecek yeni fikirler üretmelerini sağlayacak farklı bakış açılarını kazanabilmeleri kolaylaşabilir. Ayrıca bir yere seyahat ederken, farklı yaşam tarzları ve bölgesel davranışlar hakkında bilgiler edinmek ve edinilen bu bilgilerden yeni fikirler geliştirerek; bunları yenilikçi ürünü geliştirme yolculuğunda test etmek girişimcilerin sıkça izlediği yöntemlerden başka biridir.

Özetle, alışılagelmişe meydan okuyan; toplumu baştan aşağı değiştirme gücüne sahip literatürde radikal yenilik olarak kabul gören yıkıcı yenilikçi ürün ya da hizmetleri geliştirmeyi hedefleyen girişimcilerin başarıyı yakalayan pek çok girişimcinin hikayesinden rol model alabileceği birçok yöntem bulunmaktadır. Yeter ki girişimci yenilikçi ürün geliştirme sürecinde başarılı olmayı hedeflesin ve bu girişim yolculuğunda sebat etsin…

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Genç Girişimci Merkez Müdürü

Yorum Yap