1. Ana Sayfa
  2. Yenilikçi Girişimcilik
  3. Yenilikçi Girişimciliğin Ekonomiye Katkıları

Yenilikçi Girişimciliğin Ekonomiye Katkıları

yenilikci-girisimcilik-ekonomiye-katkilari

Girişimci bir yenilikçidir. Schumpeter girişimcinin yenilikçi olması gerektiğinin ve yeniliğin öneminin üzerinde duran ilk araştırmacılardandır. Yenilik süreç olarak; “bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek” olarak tanımlanmaktadır. Girişimin yenilikçi girişim olabilmesi, yeni ürünün yeni pazarlarda pazarlanabilir olmasını gerektirir. Schumpeter (1934), yenilikçi girişimi; yeni bir endüstride, yeni tedarik yollarıyla yeni hammadde ve kaynaklar temin ederek, yeni üretim yöntemleri yardımıyla yeni ürünler üreterek, yeni pazarlarda satmak olarak tanımlamıştır.

Harvard Business School’un 1983 yılında yaptığı tanımda, yenilikçi girişimci önemli ve yeni iş fırsatlarının farkına varmakta ve yeni proje ile uyumlu risk alma yöntemlerini başarıyla uygulamaktadır. Böylelikle başarılı girişimci, bir yatırım için gerekli kaynakları en iyi ve en az maliyet getirecek biçimde kullanarak; üstün yönetim becerileri sayesinde yeni değerler ortaya çıkarır.


Girişimcilerin yenilik yapma yeteneği, bölgesel ve küresel ekonominin entegrasyonu için önem arz eder. Bu durum yeni sosyo-ekonomik yapıların oluşumu üzerine yapılan araştırmaların sayısını arttırmıştır. Yenilikçi girişimcilik sürecini 3 başlıkta ele almıştır: 1) Yenilikçilik arayışı, 2) Yeni işletmelerin kurulması ve 3) Keşfedilmemiş iş alanının keşfi. Dolayısıyla, girişimcinin yenilikçi olma ve yenilikleri takip etmedeki başarısı; girişimlerin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümelerine olanak sağlamaktadır. Yenilikçilik aynı zamanda girişimcinin eğitim düzeyi ve birikmiş tecrübesiyle en kötü durumlarda ortaya çıkan problemleri, yeni çözümlerle etkin ve hızlı bir biçimde ortadan kaldırabilmesini de gerektirmektedir.

Yenilikçi girişimcilik, fırsatların keşfedilmesi ve bu tür fırsatlardan sonuna kadar faydalanılması olmak üzere iki önemli süreçten oluşmaktadır. Yenilikçi girişimci devamlı fırsat arayışındadır ve keşfettiği fırsatları etkin bir şekilde değerlendirerek ekonomik üretkenliğe katkı sağlamaktadır.

Yenilikçi girişimci ekonomilere 3 şekilde katkı sağlamaktadır:

1) Üretimin verimliliğini arttırır.

2) Etkin kaynak kullanımını sağlar.

3) Yenilikçi girişimcinin girişimcilik sürecinde yaşadığı tüm olumlu ve olumsuz tecrübeler, başka girişimcilerin kendi girişimlerini kurarken faydalanabileceği önemli bilgi kaynağıdır.

Girişimcilik başlatma motivasyonlarını anlamak, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve mali politika müdahalelerinde rehberlik etmesi için oldukça önemlidir (Bianchi,2010). Mevcut araştırmalar, yenilikçi girişimcilik yoluyla ekonomiye yeni firma girişinin yenilik ve gelişmeyi desteklediğini, diğer yeni işletme girişlerine nazaran daha fazla istihdam ve ekonomilerde daha eşit gelir dağılımı sağladığını göstermektedir. Gelişmiş ekonomilerde, girişimciler bir toplumda dinamizm ve ekonomik kalkınma sağlamada kilit belirleyicilerdir. Güçlü pazar ekonomisine sahip ülkelerde yenilikçi girişimlerin pazarda rekabet ederken avantajlı olmaları; marka, itibar, teknolojik gelişmişlik, teşvik sistemleri, karar verme ve problem çözme yeteneği gibi birikmiş maddi olma yan varlıklara bağlıdır. Bu birikmiş maddi olmayan varlıkların bulunduğu pazarlarda yenilikçi girişimciler diğer firmalarla rekabette oldukça güçlüdür.