1. Ana Sayfa
  2. Köşe Yazıları
  3. YARATICI/TASARIMCI GİRİŞİMCİLİK

YARATICI/TASARIMCI GİRİŞİMCİLİK

yektagur-2

Üretim ve fikir faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların ve kariyerlerin yeni değerlere dönüştürülmesi ile oluşan girişimcilik, kapsamını genişletmeye devam ediyor. Günümüzde girişimcilik; sadece kazançlı, kaliteli ve hızlı olmakla kalmıyor, Müşterilerin ve takipçilerin isteklerini-ihtiyaçlarını sağlayabilmeyi amaçlıyor. Girişimcilik kapsamında yer alan “yaratıcı/tasarım odaklı düşünme yöntemi” konusunun akademik araştırmaları ve hayata geçirilmesi her geçen gün artıyor. İş ortamında; yaratıcı, sürdürülebilir, dönüştürülebilir ve fark yaratabilecek ürün ve hizmet beklentisi girişimcileri tasarım odaklı düşünme yöntemi ile buluşturuyor. Tasarım odaklı düşünme; teknolojiyi ve insan ihtiyaçlarını tasarımcı duyarlılığı ile bir araya getirerek inovasyon yaklaşım yaratan bir disiplindir.

Tasarım odaklı düşünen girişimcilerin sektördeki veya iş alanındaki bir problem durumunda geliştirdiği çözümler; karlı, ulaşılabilir, dikkat çekici ve yalın olmalıdır. Tasarımcı odaklı düşünme denilince akla sadece grafik veya endüstriyel tasarım gelmemelidir. Sanat, tasarım, edebiyat, ticaret, bilim veya tarım gibi pek çok alanda tasarımcı odaklı düşünmek mümkündür. Tasarım odaklı düşünce gibi geniş ve etkili bir yöntem kullanılması tasarı ve üretim sürecinde diğer girişimcilerden fark yaratarak fayda sağlar.


Bu düşünce için Stanford Üniversitesi uygulama aşamalarını beşe ayırmıştır;

  • Empati: Kullanıcı veya müşterinin içinde yaşadığı ortamı gözlemleyerek sorunu anlama adımıdır.
  • Tanımlama: Toplanan bulgular ile ele alınması gereken problem tüm boyutlarıyla belirlenir.
  • Fikir üretme: Radikal tasarım alternatifleri aranır. “Büyük resmi görme” çalışması yapılır. Fikir üretimi çeşitlendikçe ideal çözüm bulma olanakları artar.
  • Prototip: Fikirlerin düşünce ve tasarı zemininden çıkarılıp gerçek dünyaya uygulandığı evredir. Fiziksel formda olan herhangi bir çalışma, notlar, şemalar prototip olabilir.
  • Test: Çözümler, dönütler ve kullanıcı ile iletişim için önemli bir aşamadır. Yinelenebilir, değerlendirilebilir ve dönüt sağlanabilir bir süreçtir.

Bu aşamaların yanında ölçeklendirilebilme, karlılık, uygulanabilirlik, ulaşılabilirlik, uyumluluk, çekicilik ve yalınlık gibi başlıkların oluşturulması, bu başlıkların altında sorunlar hazırlanması ve çözümlerin araştırılması gerekir. Öncelikle bir girişimcinin düşündüğü tasarımı hayata geçirme arzusu olması; izleyeceği yol sistematik ve planlı olması gerekir. Girişimci kendine ve fikrine inanmalıdır. Etkili bir tasarı veya üretim için birçok açıdan düşünebilmek gerekir. Bu prototipleri düşünebilen ve uygulama aşamasında aynı titizlikle uygulayabilen girişimci, tasarımcı odaklı düşünebilir ve sonuçlarını alabilir. Hızlı değişen dünyada değer ve etki yaratmak ancak girişimcinin yaratıcı yapısı kadar büyüktür.

Yorum Yap

Yorum Yap