1. Ana Sayfa
  2. Sektörel Destekler
  3. Ulaştırma ve Altyapı Sektörü

Ulaştırma ve Altyapı Sektörü

so-many-vegetables-this-field_181624-18619

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projeleri Desteği

Bilgi Güvenliği Politikası

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek taahhüdüyle;


  • Kurumda işlenen verilerinin gizliğinin bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması
  • Halka hizmet sunan bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenli olarak sürekli erişilebilir olması
  • Yasal gereksinimlere uyumun sağlanması
  • İş süreçlerinin işletilmesinde standardizasyonun sağlanması ve sürekliliğin artması
  • Kurum içerisinde bilgi güvenliğine olan desteğin arttırılması
  • İlgili taraflar ile iletişimde bilgi güvenliğinin etkin olarak kontrol edilmesi

hedeflenmektedir.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı

İç Denetim Birim Başkanlığı Strateje Geliştirme Başkanlığı UDH Araştırmaları Geliştirme Başkanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Başkanlığı