1. Ana Sayfa
  2. Dijital Girişimcilik
  3. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

5eb8f72f2269a2106801eb19

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.


1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
1512-Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG-Bireysel Genç Girişim)
1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı
1503-Proje Pazarları Destekleme Programı
1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1602-TÜBİTAK Patent Destek Programı
1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı
2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
2244-Sanayi Doktora Programı
2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı
2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı
1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
3501-Kariyer Geliştirme Programı
1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Uluslararası İşbirlikli Projeler
1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge
İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları
Ufuk2020 Seyahat Desteği
MSCA Ön Değerlendirme Desteği Programı
Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı
Eşik Üstü Ödülü
Başarı Ödülü

TÜBİTAK GİRİŞ