TÜRK EXIMBANK

side-view-business-man-calculating-finance-numbers_23-2148793751

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

İhracata Hazırlık Kredileri


KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredileri

Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Kısa Vadeli Alacak Sigortası

Exit mobile version