1. Ana Sayfa
  2. Dijital Girişimcilik
  3. Teknoloji Girişimciliği

Teknoloji Girişimciliği

devlet-hibe-tesvikler

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) : 

Teknoloji Girişimleri, AR-GE Proje Destekleri, Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği, Ticarileştirme Projeleri Desteği, İleri Teknoloji Projeleri Desteği, Çevre Proje Destekleri, Çevre Teknolojileri Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Yenilenebilir Enerji Desteği, Stratejik Odak Konuları Projeleri

https://www.ttgv.org.tr/en/tr/


Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı: 

Desteğin Amaç ve Hedefi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır.

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği”  olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji