1. Ana Sayfa
  2. Sektörel Destekler
  3. Enerji Sektöründe Destek ve Teşvikler

Enerji Sektöründe Destek ve Teşvikler

091328546955-1

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DESTEK VE TEŞVİKLER

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI


Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına göre destekler verilmektedir. Sanayi işletmeleri gibi üretici işletmelerin enerji denetim çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufu sağlanması için hazırlanan projeleri kapsamaktadır.

Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, 3 yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 olmak kaydıyla taahhüt edilen oranda enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilir.

Kojenerasyon Verim Belgesi ve Lisanssız Üretim

Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı

Bu finansman kapsamında yenilik odaklı enerji ekipman ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı yapacak üniversite-işletmeler işbirliğinde yapılan projelere % 75’e kadar destek verilmektedir.

https://www.enerji.gov.tr/