1. Ana Sayfa
  2. Köşe Yazıları
  3. Sürdürülebilir Finansal Gelecek Fintech Girişimlerle Mümkün

Sürdürülebilir Finansal Gelecek Fintech Girişimlerle Mümkün

9951357

Fintech’in finansal geleceği daha sürdürülebilir kılacağı yönünde güçlü bir inanış var.  Belki bu söylem size biraz abartılı gelebilir. Ancak gelecekte ekonomilerde daha fazla Fintech’le karşılaşacağımızı gösteren artan sayıda kanıt var.

Günümüzde finansal piyasalardaki finansal kurumlar ve şirketler vb. aktif oyuncular, faaliyetlerinde başvurdukları otomasyonu arttırmaya yönelik yeni adımlar atıyor.  Dünya genelinde birçok finansal piyasa aktörü algoritmalara ve bilişim teknolojilerine dayalı akıllı hizmetlere odaklanan güçlü stratejiler geliştiriyor. Bu aktörler dijitalleşmeye yönelik kararlar alarak örgüt dinamiklerini ve dolayısıyla örgüt kültürünü değiştirmek hedefindeler. Bunun için öncelikle örgütün en alt kademesinden en üst kademesine kadar çalışanlarının dijital teknolojilerle ilgili yetkinliklerini arttıracak ileri seviye dijital eğitimler düzenliyorlar.


Öte yandan, bankalar vb. finansal aracılar maliyetleri düşürmek için mobil bankacılık hizmetleri ile insan kaynağını azaltarak; dijitalleşmeden giderek daha fazla yararlanıyor. Öyle ki, mobil hizmetleri teşvik eden banka kampanyaları, reklamları ve indirimleriyle nerdeyse hemen hemen her gün karşılaşır olduk. Üstelik bu kampanyalara ve reklamlara yüklü miktarda bütçeler ayrılıyor.

Peki, neden tüm bu dijitalleşme çabaları?

Çünkü dünya üzerinde her nerede olursanız olun; finansal değişimin hızına yetişmek artık sadece dijital teknolojilerle mümkün. Her sektör gibi finansal sektörde de, teknolojik gelişmeleri ne kadar yakından takip ederseniz; sektörde diğer oyunculara kıyasla her zaman bir adım önde olursunuz.

Gelelim, finans sektörü ve dijitalleşme denildiğinde ilk akla gelen Fintech girişimlere

Nedir Fintech ve Fintech Girişimcilik?

Fintech, finansal hizmetlerin sunumunu ve kullanımını iyileştiren ve otomatikleştiren yenilikçi ileri teknolojidir. ​Fintech; işletme yöneticilerine, çalışanlara ve son kullanıcılara yönelik geliştirilen özel yazılım ve algoritmalar ile dijital finansal faaliyetlerin ve süreçlerin verimli biçimde yönetimine katkı sağlar. Fintech girişimleri ise en basit tanımıyla geleneksel bankalara ve kredi veren finansal kurum ve kuruluşlara bir alternatif; dijital para borsalarıdır. Bir Fintech girişimi hem finansal hizmetler ve teknolojiyi bütünleştiren geleneksel bir girişimin sahip olduğu tüm sorumluluklara sahip bir girişim; hem de siber güvenlik konusunda kendini geliştirmiş; her türlü saldırılara dayanabilecek güvenilir ve güvenli bir teknolojik altyapıya sahip finansal ürün ve hizmeti oluşturacak yetkinliğe sahip bir girişimdir.

Özellikle, uzaktan çalışmayı mecbur kılan ve nerdeyse tüm sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandıran pandeminin ardından, küresel Fintech pazarı son dönemde girişimciler için daha da cazip hale geldi. Finansal piyasalarda Fintech’lerin payı hızla artıyor ve daha uzun bir süre de artmaya devam edecek gibi görünüyor. 2020’de her ne kadar tüm pazarlarda olduğu gibi pandemiden kaynaklı Fintech pazarında durağanlık yaşansa da 2022 yılı ikinci yarısına başlarken fonlama hacmi üçüncü rekor seviyelere yükselmiş durumda.

2020’de pazara giriş yapan ve 2022 yılında ikinci senesini tamamlayacak Fintech’lerin en fazla bulunduğu şehirler ve ülkeler sıralamasını gösteren tabloda, genellikle sırlamanın başlarında yer alan şehir ve ülkeler yıllar içinde çok değişkenlik göstermemektedir. Hatta bu sıralamanın en başında ya Amerika ya İngiltere bulunmaktadır. Dolayısıyla Fintech girişimler söz konusu olduğunda iki ülkenin birbiriyle kıyasıya rekabet içinde olduklarını söylemek pek de yanlış olmaz. Amerika ve İngiltere seneler geçtikçe, küresel olarak tüm ülkeler arasında en fazla sayıda Fintech girişimlerine yeni şehirler ekleyen ülkeler statüsünü elden bırakmamaktadır.

Fintech girişimleri hızla Amerika ve Avrupa’dan daha öte sınırlara taşınmakta ve ekonomileri kalkındıracak yeniliklerin önünü açmaktadır. İskandinavya bölgesi ele alındığında ise Fintech girişimlerinde en çok yeni şehirler ekleyen ülkeler sıralamasında Danimarka ve Finlandiya’nın seneler geçse de her zaman ilk iki sırayı bırakmadığı gözlenmektedir. Norveç’in ise Fintech girişimlerine en çok yeni şehir ekleyen üçüncü sırada ülke olduğu; Norveç’i ise İsveç’in takip ettiği gözlenmektedir.

Dünya genelinde 2022 yılında söz konusu sıralamaya 20 yeni ülkeden 50 yeni Fintech şehri eklenmiştir. Üstelik 2022’de sıralamaya eklenen 20 yeni ülkenin 19’u gelişmekte olan ekonomiler statüsündedir ve uluslararası boyutta ekonomiler ve finansal çevrelerdeki değişen dinamikler değerlendirildiğinde; gelişmelerin finansal ve ekonomik açıdan umut verici olduğu söylenebilir.

Gelişmekte olan ülkelerde Fintech girişimlerinin başlatıldığı yeni şehirlerin artmasının bir diğer olumlu sonucu ise; Fintech’lerin gün geçtikçe daha yerel hale gelerek toplumun her kesiminde yeniliklerin arttırılmasına imkan sağlamasıdır. Fintech girişimcileri uzaktan çalışmayı benimseyerek ve girişimlerini daha küçük şehirlerde konumlandırdıklarında Fintech’ler daha yerel hale gelmektedir. Fintech’lerin yenilikçi dijital finansal ürün ve hizmetlerin yaygınlaşmasında rolü dikkate alındığında, yerelleşen Fintech’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilik geliştirme kültürünün büyük şehirlerden uzak kırsal alanlara taşınmasına destek olması mümkün olmaktadır. Pandemiyle beraber ortaya çıkan birçok kaotik sorunun çözümünün; ancak geliştirilecek yeniliklerle mümkün olacağını bilmeyenimiz yoktur. Dolayısıyla; yenilikleri ve yenilikçi yaklaşımları destekleyen Fintech girişimlerin artan başarısı, Fintech pazarındaki olumlu gelişmeler ve artan eğilimin, ekonomiler ve hatta tüm dünya için oldukça sevindirici olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Genç Girişimci Merkez Müdürü

Yorum Yap