1. Ana Sayfa
  2. Sosyal Girişimcilik
  3. Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik Nedir?

sosyal-girisimcilik

Sosyal girişimcilik, potansiyel olarak toplumsal değişimi tanımlamanın ve gerçekleştirmenin bir yolu ve sosyal sorunları yenilikçi çözümlere dönüştürücü bir yöntemi olarak kabul edilen ve son 20 yılda popülerliği hızla artan bir alandır. Sosyal girişimcilik sosyal problem çözme, sosyal amaçlı işletmeler, sosyal yatırımlar, yeşil işletmeler gibi konularla ilgilenmektedir. Devlet destekli ve devlet kontrolünde faaliyetleri, kamu yönetimi gibi alanları da içine alan ve temel girişimcilik faaliyetleriyle harmanlanan sosyal girişimcilik; insanların sosyal bilincini arttırmak ve onların daha duyarlı hale gelerek özel sermaye payından bir nebze de olsa toplumsal ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için sarf edilen çabaların bütünüdür.

Sosyal girişimler kimi zaman bir sosyal soruna ya da ihtiyaca yoğun ilgi çekmek için kapsamı çok dar olan yerel bir sorunu ele alırken; kimi zaman çok geniş kapsama sahip uluslararası sosyal bir sorun ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik de başlatılabilmektedir.

Geniş ve dar her iki kapsamda da faaliyet alanına sahip sosyal girişimciliğin, günümüzde birçok kişi tarafından yanlış algılandığı gibi sosyal girişimcilerin temel hedefi girişimcilik faaliyetlerini uygularken ya da bu faaliyetleri başarıyla tamamladıklarında iyi bir imaj ve popülerlik kazanmak; bireysel kazanımlar elde etmek değildir. Sosyal girişimcilerin toplumda kendini kanıtlamak gibi basit kaygıları olamaz.

Sosyal girişimcilik faaliyetlerine öncülük etmelerindeki tek amaç onlara net olarak görünen sorunları başkalarının da fark etmesini ve bu sorunlar için diğer bireylerin az da olsa kaygılanıp çözümler için çaba göstermelerini sağlamaktır. Çünkü bireysel olarak çözüme ulaşamayacak birçok sorun birkaç sosyal girişimcinin toplumda yaptığı bir akılcı hareket ve yaktığı bir küçük kıvılcımla kolayca alev alıp çözüme rahatça kavuşabilir.