Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Teşvik Sistemleri

091328546955

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu teşvik programlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan linklerden, detaylı bilgiye ise Mevzuat sekmesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

 


Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik Programları 1. Yatırım Teşvik Sistemi (Sunum) 2. Yatırım Teşvik Sistemi (Not) 3. Proje Bazlı Teşvik Sistemi 4. Investment Incentives Program 5. Invesment Incentives Presentation 6. Project Based Incentives Presentation 7.Faiz veya Kar Payı Desteği Uygulaması İçin Aracı Kurumlarla İmzalanan Protokol 8.Faiz veya Kar Payı Desteği Protokolünü İmzalayan Aracı Kurumların Listesi 10. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Broşürü 11. Yatırım Teşvik Sistemi 2019 Yılı Uygulama Sonuçları Broşürü 12. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) düzenlenmeyen Yatırım Teşvik Belgesi İçin Tamamlama Vizesi Evrakları

 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 

E-TUYS Yetkilendirme Usul ve Esasları (KEP ile gönderim) Yetkilendirme Sunumu (KEP ile gönderim) Dilekçe (KEP ile gönderilir) Taahhütname (KEP ile gönderilir) Kullanıcı Yetkilendirme Formu (KEP ile gönderilir) Azilname (KEP ile gönderilir) E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu E-TUYS Kullanım Kılavuzu

 

Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

 

Detaylı Bilgileri Görüntülemek İçin Tıklayınız
Exit mobile version