Sağlık Girişimciliği Nedir?

saglik-girisimciligi

Sağlık girişimciliği, dünyanın en çözümsüz görünen hastalıklarına çözüm geliştirme çabalarının bütününü kapsayan son dönemin en revaçta sosyal girişimcilik türüdür. Sağlık girişimciliği, hastalıklara tıbbi tedaviler geliştirme çabalarının yanı sıra, hasta olmadan önce bireylerin sağlıklarını korumasına öneriler getirende bir girişimcilik alanıdır. Sağlık girişimciliğinin önemini ortaya çıkaran ilk STK ise Prostat Kanseri Vakfı‘dır. Bu vakıf ilk olarak prostat kanserine tedavi geliştirmek amacıyla sağlık araştırmalarını hızlandırmak amacıyla finansal kaynak temini ve nitelikli araştırmacı istihdamını artırmaya yönelik girişimcilik faaliyetleri başlatmıştır.  2000’li yılların başında sağlık girişimciliği alanında gerçekleştirilen bu faaliyetler neticesinde prostat kanseri ölüm vakalarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır.

Başlatılan bir diğer başarılı sağlık girişimciliği örneği ise Alzheimer Fonu’dur.  Alzheimer Fonu prostat kanseri örneğine benzer şekilde tedavi hızlandırmaya yönelik girişimcilik faaliyetleri geliştirmiştir. Bu alanda geliştirilen tedavilere en çok kitle fonlaması desteği ile finansal kaynak temini sağlayan fon; tedavi geliştirmede en ciddi zorluk olarak kabul edilen finansal kaynak kısıtını ortadan başarıyla kaldırmış ve çalışmaların hızlanmasına katkı sağlamıştır.


Sağlık girişimciliği dijital girişimciliğe benzer biçimde Ar-Ge faaliyetleri yoğun bir girişimcilik türüdür. Bu bakımdan ciddi finansal yatırım gerektirmektedir. Yapılan araştırmaların ise %90’ının üzerinde oranla başarıya ulaşmadığı düşünüldüğünde, yatırılan miktardan alınan olumlu getiri miktarı oldukça düşüktür. Dolayısıyla sağlık girişimciliği diğer girişimcilik türlerine kıyasla en riskli girişimcilik türü olarak da kabul edilmektedir.  Sağlık alanında hibe veren kuruluşlar genellikle küçük keşifler araştıran araştırmacılara fon sağlamayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla sağlık girişimciliğine yatırım yapmak isteyen girişimci adaylarının sosyal fayda sağlama motivasyonu ile oldukça ciddi boyutta riskli bir karar vereceğini dikkate alması gerekmektedir.

Exit mobile version