Girişime Destek

3 Mar, 2021

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal girişimcilik, potansiyel olarak toplumsal değişimi tanımlamanın ve gerçekleştirmenin bir yolu ve sosyal sorunları yenilikçi...

3 Mar, 2021

Girişimcileri Yenilikçi Olmaya Güdüleyen Nedenler

Pazarla İlgili Nedenler: İşletmeler artan rekabet ortamı içerisinde rakipler karşısında teknik üstünlüğünü korumak ya da...

3 Mar, 2021

Yenilikçi Girişimcilik

Yenilik, problemleri ve fırsatlara insanların yaşam kalitesini geliştirecek ya da iyileştirecek yönde yenilikçi çözüm yolları...

3 Mar, 2021

Girişimciliği Destekleyen Kurumlar

TÜBİTAK, Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), KOSGEB-Küçük ve Orta...

3 Mar, 2021

Girişimcilik

Girişimcilik; yeni fikirler geliştirme ve çevrede var olan tehditleri fırsata çevirerek yeni bakış açıları keşfetme...

3 Mar, 2021

Girişimcilik Tarihi

Girişimcilik en genel tanımıyla tarihte ilk olarak 1755 yılında Ekonomist Richard Cantillon tarafından ifade edilmiştir....