Girişime Destek

6 Mar, 2021

Yenilikçi Girişimciliğin Ekonomiye Katkıları

Girişimci bir yenilikçidir. Schumpeter girişimcinin yenilikçi olması gerektiğinin ve yeniliğin öneminin üzerinde duran ilk araştırmacılardandır....

6 Mar, 2021

Yeşil Girişimcilik Nedir ve Neden Önemlidir?

Yeşil girişimcilik, en genel tanımıyla çevre açısından güvenli olduğu kabul edilen ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi...

3 Mar, 2021

Kalkınma Ajansları

TR Bölge Birimleri Sınıflandırması bölgelerin Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerine göre yapılmaktadır. Düzey-1 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik...

3 Mar, 2021

Kadın Girişimcilik Nedir?

2019 verilerine göre, sadece Amerika’da kadınların sahip olduğu yaklaşık 9 milyon kişiye istihdam sağlayan 12...

3 Mar, 2021

Dijital Girişimcilik Nedir?

Dijital girişimcilik girişimciliğin sürekli kendini yenileme ve geliştirme güdüsünü var olan işletmelere fayda sağlamak için...

3 Mar, 2021

Sağlık Girişimciliği Nedir?

Sağlık girişimciliği, dünyanın en çözümsüz görünen hastalıklarına çözüm geliştirme çabalarının bütününü kapsayan son dönemin en...