1. Ana Sayfa
  2. Kadın Girişimcilik
  3. Küresel Rekabet Raporu Verilerine Göre Kadınların Yenilikçi Girişimcilik Faaliyetleri

Küresel Rekabet Raporu Verilerine Göre Kadınların Yenilikçi Girişimcilik Faaliyetleri

Kadinlarin-Yenilikci-Girisimcilik-Faaliyetleri

Dünyanın birçok ülkesinde bireylerin girişimcilik davranış ve tutumlarını anket yöntemiyle ölçen ve ülkeler bazında girişimcilik ekosistemiyle alakalı en kapsamlı ve güvenilir verileri sunan Global Entrepreneurship Monitor (GEM-2017) girişimcilik raporuna göre, girişimci olma açısında cinsiyetler arasındaki en fazla farkın olduğu ülke Ürdün’dür. Ürdün’de kadınların yenilikçi girişim oranı erkeklerin yenilikçi girişim oranının yalnızca dörtte biridir. Raporda incelenen 74 ülkeden; Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler kadınlar ile erkeklerin yenilikçi girişimcilik başlatma oranları arasında en az farkın bulunduğu ülkelerdir. Bu ülkelerde, kadın erkek yenilikçi girişimcilik başlatma oranlarının eşit olduğu; hatta bazı ülkelerde beklenenin aksine kadınların erkeklerden daha fazla orana sahip olduğu görülmektedir. Örneğin; Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerin yer aldığı Asya ve Meksika ve Brezilya’nın yer aldığı Latin Amerika bölgeleri henüz yenilik odaklı kalkınmanın gerçekleştiği ülkelerdir ve buralarda şaşırtıcı biçimde cinsiyet ve yenilikçi girişimcilik arasında negatif ilişki bulunmamaktadır. Bu ülkelerde, kadınların yenilikçi girişimcilik başlatmalarının erkeklerin yenilikçi girişimcilik başlatmalarına oranı %60 seviyelerindedir (GEM, 2017). Bu alanda yapılan akademik araştırmalar da perakende ve satış ağırlıklı geleneksel kadın girişimlerinin ve yüksek teknoloji, inşaat, imalat ağırlıklı geleneksel olmayan kadın yenilikçi girişimlerine kıyasla daha fazla olduğu savunmaktadır.

GEM 2017 raporunda yer alan verilere göre, 74 ülke arasından seçilen 63 ülkede kadınların 2 sene öncesine göre yenilikçi girişim başlatma oranlarının %10 artış gösterdiği ve dolayısıyla erkekler ile kadınlar arasındaki yenilikçi girişim başlatma oranlarının farkının %5 daraldığı gözlenmiştir. Bir önceki raporda (GEM, 2014) seyreden artış trendinin devam ettiği ve geçen iki senede cinsiyetler arasındaki yenilikçi girişimcilik farkının kapanmaya devam ettiği gözlenmiştir.


Kadınların yenilikçi girişim başlatma oranlarında ilerleme olmasına rağmen, kadın girişimciler için hala birtakım toplumsal zorlukların bulunduğu ve kadınların yenilikçi girişimde bulunmalarının hala istenilen seviyelere ulaşamadığı yadsınamaz bir gerçektir. Çoğu araştırma kadınların yenilikçi girişimciliği ile erkeklerin yenilikçi girişimciliği arasında hatırı sayılır farkın bulunduğunu ve bu durumun fırsat eşitsizliğinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Toplumsal ve özellikle finansal etmenlerin uygun olmadığı durumlarda, fırsat eşitsizliği doğmakta ve kadın girişimcilerin önüne fırsatlar çıktığında kadınlar girişimde bulunmak için gerekli olan motivasyonu sağlayamamaktadır. Ayrıca bu durum, kadınların kuracakları girişimlerin büyüme ve süreklilikleriyle ilgili beklentilerinin erkeklere kıyasla daha olumsuz olmasına neden olmaktadır.