1. Ana Sayfa
 2. Sanayi Sektöründe Yatırım ve Teşvikler
 3. Kümelenme Destek Programı

Kümelenme Destek Programı

group-diverse-people-having-business-meeting_53876-25060

Kümelenme Destek Programı

Destek Üst Limiti: Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir.


Destek Alt Limiti: Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir.

Destek Oranı: En az %50 – en fazla %75

Programın hedef kitlesi, kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, sanayi odasının bulunmadığı yerlerde ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluşları içerebilecek birlikteliktir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller Kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az 20 firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar 12

Kategori 4: Yenilik Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 yıldır.

Mali destek bütçesi, 1. Başvuru dönemi için toplam 30 milyon TL.’dir.

Küme başına destek verilecek tutar, değerlendirmeler sonucunda belirlenir. Sağlanan geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

Emlak Vergisi Muafiyeti

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre Organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaftır.

Harç İstisnası

OSB’lerde Arsa Tahsisi Desteği

OSB’lerde Damga Vergisi İstisnası

Endüstri Bölgelerindeki Ruhsat ve İzin Harçları Muafiyeti

Özel Endüstri Bölgeleri Ek Teşvik Desteği

İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresi ve Bedel Desteği

Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

 

Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik Programları 1. Yatırım Teşvik Sistemi (Sunum) 2. Yatırım Teşvik Sistemi (Not) 3. Proje Bazlı Teşvik Sistemi 4. Investment Incentives Program 5. Invesment Incentives Presentation 6. Project Based Incentives Presentation 7.Faiz veya Kar Payı Desteği Uygulaması İçin Aracı Kurumlarla İmzalanan Protokol 8.Faiz veya Kar Payı Desteği Protokolünü İmzalayan Aracı Kurumların Listesi 10. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Broşürü 11. Yatırım Teşvik Sistemi 2019 Yılı Uygulama Sonuçları Broşürü 12. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) düzenlenmeyen Yatırım Teşvik Belgesi İçin Tamamlama Vizesi Evrakları