1. Ana Sayfa
  2. Kadın Girişimcilik
  3. Kadınlarda Yenilikçi Girişimcilik

Kadınlarda Yenilikçi Girişimcilik

Kadinlarda-Yenilikci-Girisimcilik

Pek çok araştırmaya göre yenilikçi girişimciliği belirleyen temel etkenler bireyseldir. Bireysel faktörler genel olarak iki grupta toplanabilir: özellikler ve bilişsel yapı. Özellikler kategorisi içinde girişimcinin yaşı, eğitimi, cinsiyeti gibi demografik özellikleri; kabiliyet, endüstri tecrübesi gibi bireysel yetenekleri ve son olarak kontrol odağı, başarı arzusu, özgüven gibi girişimcinin kişilik özellikleri incelenmektedir. Örneğin, bir bireyin yenilikçi girişimci olabilme potansiyelini belirleyen iç kontrol ve yenilikçilik odağına sahip olma gibi bir takım bireysel etmenlerin olduğunu savunmuştur. Bilişsel yapı kategorisi içinde ise karar verme stilleri, algı ve heuristik kullanımı gibi etmenler ele alınmaktadır.

Çoğu araştırma bireysel özelliklerden özellikle cinsiyet ile girişimcilik arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu araştırmalara göre kadın cinsiyeti ile yenilikçi girişimcilik arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  Bazı araştırmalar bu farklılığı kadınları erkeklerden ayıran bireysel birtakım özelliklerle ilişkilendirmektedir.  Ancak cinsiyet ile yenilikçi girişimcilik arasındaki negatif ilişki belirli bir kurumsal yapı ortamında ortaya çıkmaktadır. Yenilikçi girişimcilik insan eyleminin bireysel boyutların dışında çevrede var olan toplumsal boyutların da etkisi altında olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, yenilikçi girişimcilik, kurumlardan bağımsız ekonomik kalkınmanın tek nedeni olarak düşünülmemelidir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ve yenilikçi girişimcilik faaliyetlerini başlatmada gerekli bireysel boyutların da gelişmesi için çevrede belirli kurumların mevcut olması gerekmektedir. Erkeklerin sayıca baskın olduğu ekonomik düzende görünmeyen birtakım engellerden dolayı, kadınların yenilikçi girişimciliğe katılımlarının düşük olduğu gözlenmektedir.