1. Ana Sayfa
  2. Kadın Girişimcilik
  3. Kadın Girişimciliği

Kadın Girişimciliği

Kadın-Girişimci-large

Kadın Girişimciliği (Women Entrepreneurship)

Avrupa’da, nüfusun % 52’si kadın olmasına rağmen; kendi işletmesinde çalışanların % 34,4’ü ve start-up girişimcilerin % 30’u kadındır. Bu nedenle, kadın girişimciliği geliştirilmesi gereken bir konudur. COSME Programı, kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomilerine, hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kadın girişimcilere özel önem atfetmektedir. Bu amaçla kadın girişimcilere yönelik iki ağ geliştirilmektedir:

WES Network’ü


31 ülkeden (AB-28, İzlanda, Norveç ve Türkiye) ulusal kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir politika ağıdır. Ulusal ve bölgesel düzeyde kadın girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinden sorumludur.

Kadın Girişimciler için Mentörler Ağı

Kadın girişimcilere işlerini kurma, büyütme ve yönetim aşamalarında erken safhalarda (işletmenin iki ve dördüncü yılları arasında) destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır. Türkiye de bu ağda yer almaktadır.