Sosyal Girişimcilik Nedir ve Neden Önemlidir?

Sosyal girişimcilerin yani sosyal ihtiyaçları karşılamak için yenilikçi yaklaşımlarla piyasa güçlerini doğru yönlendirebilen kişilerin ekonomiye katkısı gün geçtikçe artmaktadır. Afrika’ya yoksulluk sorununda umut olmak, Myanmar’ın internet bankacılık sistemini geliştirerek ekonominin gelişimine katkı sağlamak, Nijerya’da daha düşük maliyetli sağlık hizmetleri sunmak için yenilikçi stratejiler geliştirmek ya da Avrupa ülkelerinde bir devlet okulu yemekhanesinde öğrencilere daha kaliteli ve besleyici okul yemeklerinin servis edilmesini sağlamak…

Tüm bu girişimler sosyal bir değere hizmet edip ve toplumda faydalı bir sosyal etki oluşturan ve bir yandan özel sektörde işletme faaliyetlerinin de bir parçası olmuş başarılı sosyal girişim örnekleridir.

Dünya genelinde en başarılı sosyal girişimler, hızla büyümektedir fakat bu girişimler ortak hareketten yoksun bağımsız ve dağınık şekilde büyüme göstermektedir. En son yayınlanan Dünya Sosyal Girişim Sayımı Raporu (2019) verilerine göre, sosyal girişimlerin sadece %20’sinin bütçesinin 2 milyon dolardan daha fazla olduğu, % 10’unun istihdam ettiği kişi sayısının 150’den fazla olduğu ve geri kalan %70 sosyal girişimin ise hızla büyüme kaydettiği ve gelişme gösterdiği gözlenmektedir.

Sosyal girişimcilik, potansiyel olarak toplumsal değişimi tanımlamanın ve gerçekleştirmenin bir yolu ve sosyal sorunları yenilikçi çözümlere dönüştürücü bir yöntemi olarak kabul edilen ve son 20 yılda popülerliği hızla artan bir alandır. Devlet destekli ve devlet kontrolünde faaliyetleri, kamu yönetimi gibi alanları da içine alan ve temel girişimcilik faaliyetleriyle harmanlanan sosyal girişimcilik; insanların sosyal bilincini arttırmak ve onların daha duyarlı hale gelerek özel sermaye payından bir nebze de olsa toplumsal ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için sarf edilen çabaların bütünüdür.

Sosyal girişimler kimi zaman bir sosyal soruna ya da ihtiyaca yoğun ilgi çekmek için kapsamı çok dar olan yerel bir sorunu ele alırken; kimi zaman çok geniş kapsama sahip uluslararası sosyal bir sorun ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik de başlatılabilmektedir.

Geniş ve dar her iki kapsamda da faaliyet alanına sahip sosyal girişimciliğin, günümüzde birçok kişi tarafından yanlış algılandığı gibi sosyal girişimcilerin temel hedefi girişimcilik faaliyetlerini uygularken ya da bu faaliyetleri başarıyla tamamladıklarında iyi bir imaj ve popülerlik kazanmak; bireysel kazanımlar elde etmek değildir. Sosyal girişimcilerin toplumda kendini kanıtlamak gibi basit kaygıları olamaz.

Sosyal girişimcilik faaliyetlerine öncülük etmelerindeki tek amaç onlara net olarak görünen sorunları başkalarının da fark etmesini ve bu sorunlar için diğer bireylerin az da olsa kaygılanıp çözümler için çaba göstermelerini sağlamaktır. Çünkü bireysel olarak çözüme ulaşamayacak birçok sorun birkaç sosyal girişimcinin toplumda yaptığı bir akılcı hareket ve yaktığı bir küçük kıvılcımla kolayca alev alıp çözüme rahatça kavuşabilir.

Sosyal girişimcilerin duyarlılığı sayesinde çözülemez görülen ve hatta belki de sorun olduğunun bile farkına varılmayan büyük bir sosyal sorunun temelden çözümü bulunabilir. Yeter ki sosyal girişimci olmayı deneyin bunun için az da olsa bireysellikten uzaklaşıp sosyal çevrenize duyarlı olun. Çünkü unutmayalım bu sosyal çevre bizim ve başarılı bir sosyal girişimcilikten sonunda kazanılacak toplumsal fayda ise hepimizin!

Sosyal Girişimcilik Projesi “girisimedestek.com” Hakkında:

Girişim fikrini hayata geçirmek isteyen fakat finansal kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşayan girişimci adaylarına ve yeni yatırım fikrine sahip yatırımcılara destek olmak amacıyla kurulan, en güncel bilgilerin yer aldığı bir sosyal girişimcilik projesi olan “girisimedestek.com” sitesinde; Türkiye ekosisteminde kamu ve özel sektör başta olmak üzere çeşitli finansal kaynak sağlayıcılarının sizlere önerdiği fırsatları hızlıca keşfedebileceksiniz.

Yatırım fikrinizin bulunduğu sektörel alana ve girişim fikirlerinizden çıkan ürün ve hizmetlerin türüne göre sınıflandırılmış Türkiye’de sağlanan en güncel destek ve teşvik bilgilerine hızlıca ve ücretsiz ulaşabileceğiniz sizlere yol gösterici olacak ve başka bilgi kaynaklarına ihtiyaç duymadan gereken bütün bilgilere tek bir portal’dan ulaşma kolaylığı sağlayacak “girisimedestek.com” sitesinde bilgileri her güncellediğimizde otomatik olarak mailinize bildirim gönderilmesini ve hızlıca güncel bilgilere ulaşmayı dilerseniz; iletişim bilgilerinizle kayıt yaparak ücretsiz yayınlayacağımız Bültenlerimizden faydalanma imkanı da bulabilirsiniz.

Biz Kimiz?

Girişimcilere ve yatırımcılara kolaylık sağlayacak böyle bir sitenin oluşturulmasının önemli bir ihtiyaç olduğu düşüncesiyle yola çıkan Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve New York Üniversitesi (NYU)  İşletme Yönetimi Lisans Programlarından 3,18 Kümülatif Not Ortalaması ile 2 ayrı lisans mezuniyeti bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden “Yüksek Şeref Derecesi”  alarak mezun olan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu New York Üniversitesi’nde 15 ek pazarlama alan dersi almış “Pazarlama  Konsantrasyonu” yapmıştır.

Lisans eğitimi esnasında ayrıca Harvard Üniversite’sinde İşletme Yönetimi ile ilgili dersler alan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Liderlik alanında yazdığı bitirme projesi ve 3,92 Kümülatif Not Ortalaması ile 1.likle tamamlamıştır. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu 2018 yılında Mersin Üniversitesi’nde “Yenilikçi Girişimcilik ve Finans” alanında yazdığı Doktora tezi ile Stratejik Yönetim Doktora Programını  3,93 Kümülatif Not Ortalaması  ile tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra önce TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yapan Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, daha sonra TEMSA Global A.Ş.’de Uluslararası Servisler ve Distribütörlerin yönetimi görevini üstlenmiştir. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu hala Mersin Üniversitesi’nde Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve  Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevini yürütmektedir. Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu aynı zamanda AB Girişimcilik Projeleri mentoru ve EMCC akredite girişimci mentorudür.

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu 19 Aralık 2020’de Türkiye’de ilk Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı’nı düzenlemiş ve Türkiye’de Üniversitelerde ilk Dünyada ise Harvard, Oxford, MIT gibi sadece 28 önemli üniversitede bulunan “Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon” akademik programını açılmasına vesile olarak Bölüm Başkan Yard. olduğu Rekreasyon Yönetimi Bölümüne önemli katkı sunmuştur. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısıdır. TOBB Tarsus Ticaret Borsası Akademik Danışmanı ve Pamuk ve Hububat Eksperidir.  Meclis Özel Dergisi başta olmak üzere; Samsunehaber, Ordu ÜnyeMeydan, UşakSonHaber, Mersin Güney Gazetesi, Mersin Kent Haber, Mersin Çamlıbel Gazetesi gibi birçok ilin yerel gazetelerinde  köşe yazarlığı yapan Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu’nun ilk kitap yayını Nobel Bilimsel Eserler’den çıkarılan “21. Yy’da Yenilikçi Girişimcilik Küresel Konjonktürde Kadın Yenilikçi Girişimciliğine Finansın Düzenleyici Etkisi” başlıklı kitap yayınıdır.

2020 Aralık ayında ise yine Nobel Yayınevinden çıkardığı “COVID-19 Döneminde Yönetim ve Girişimcilik” başlıklı kitabını okurlarıyla buluşturan yazar; Girişimcilik alanında literatürün zenginleşmesinde önemli bir katkı sunmuştur. Gazi Kitabevi’nden çıkan “COVID-19 and New Business System” adlı bilimsel kitabın Baş Editörü ve aynı kitabevinden çıkan “COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi” başlıklı bilimsel kitabın ise yardımcı editörüdür.

Bugüne kadar bilimsel kitaplarda yayınlanmış girişimcilik, finans, kurumsal yönetim, stratejik yönetim ve çok uluslu şirketler ile aile işletmeleri yönetimi konularında 16 kitap bölümü ve uluslararası önemli indekslerde taranan bilimsel dergilerde yayınlanan 15 makalesi bulunmaktadır. Önemli yayınlarda çalışmaları birçok yazar tarafından yaklaşık 40’a yakın atıf alan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu’nun katılım gösterdiği ve bilim kurullarında yer aldığı 25’e yakın bilimsel sempozyum bulunmaktadır. Son olarak Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu’nun 7’i uluslararası 3’ü ulusal olmak üzere toplam 10 akademik dergide editör kurulu ve hakem kurulu üyeliği devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin tek dergisi ‘Meclis Özel’ dergisinde yer alan yazılarından birinde ‘Sürdürülebilir Başarılı Girişimlerin ve Etkin Yatırımlarda Bulunmanın’ düzensizlik içinde düzen kurmaya benzediğinden bahseden Doç. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu; bu niyetle, Türkiye Ekonomisinin en Kıymetli Dinamikleri siz “Girişimci Adaylarımız ve Yatırımcılarımıza” girişimcilik ve yeni yatırım yolculuğunda bir düzen kurmaya yardımcı olacak gerekli tüm bilgilere pratik bir şekilde ulaşabileceğiniz bu sitenin kurulumunun önemi hakkında sosyal bilinçle projeyi hayata geçirmiştir.

Girişimlerinize ve yeni yatırım projelerinize az da olsa katkı sunabilmek temennisiyle… Hepinizin “düzensizlik içinde düzen kurma” yolculuğunda yolunuz açık olsun☘️

Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu