1. Ana Sayfa
  2. Geleneksel Girişimcilik
  3. Girişimcilik

Girişimcilik

girisimcilik

Girişimcilik; yeni fikirler geliştirme ve çevrede var olan tehditleri fırsata çevirerek yeni bakış açıları keşfetme sanatıdır. Girişimcilik faaliyetleri ekonomik büyümeyi sağlamasından, istihdama katkısından, piyasalardaki rekabet ortamını iyileştirmesinden, toplum menfaatlerini desteklemesinden ve girişimcilerin bireysel menfaatlerine katkısından dolayı son derece önemlidir.

Girişimcilik bireye bağımsızlık hissi, başarma duygusu, saygınlık duygusu gibi benzeri duygular yaşatarak kendini gerçekleştirebilmesine imkan tanımakta ve kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca girişimcilik maddi olarak kişiyi zenginleştirmektedir. Fakat başarılı birçok girişimci girişim faaliyetlerinin sonucunda elde edeceği kazançla motive olmak yerine kendini gerçekleştirebilme ihtiyacını karşılamakla daha çok motivasyon sağlamaktadır.


Bir ülkedeki girişimcilik faaliyetlerinin yoğunluğunu, etkileyen en önemli faktörler;  kültür, ülke altyapısı, sosyal koşullar, ekonomik koşullar, bilişim altyapısı, finansman kaynakları, teknoloji düzeyi, pazar yapısı, demografik özellikler, düzenleyici kurum vb. çeşitli faktörlere bağlıdır.