Girişimcilik Tarihi

girisimcilik-tarihi

Girişimcilik en genel tanımıyla tarihte ilk olarak 1755 yılında Ekonomist Richard Cantillon tarafından ifade edilmiştir. Cantillon tanımında girişimci,  kar elde etmek amacıyla işletme faaliyetleri yürüten ve işletmenin bütün riskini üstlenen kişidir.

Girişimcilik alanında bugün ki bilinen en kabul görmüş tanımı ise araştırmacı Schumpeter (1934) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre ise girişimci yeni girişim ürün ve hizmetler ile yeni süreçler geliştiren ve bu yeni girişim ürünlerin pazarlandığı yeni pazarlar keşfeden, girişim ürün ve hizmetlerini ise yeni tedarik zinciri yönetim stratejileri geliştirerek ve yeni tedarik mallarıyla çeşitlendirerek girişimde yeni stratejiler ve uzun/kısa vadeli eylem planları geliştiren; kısaca mevcut düzeni yenileyen kişidir.


Exit mobile version