1. Ana Sayfa
  2. Köşe Yazıları
  3. GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

yekta-gur-girisimedestek-site

Girişimcilik ve kültür kapsamlı birer kavramdır. Bir topluluğun tarihi süreç içinde kazandığı maddi-manevi değerleri, düşünce birlikleri, sanat varlıkları kültürü oluşur. Toplumdaki bireylerin, kendilerini kabul ettirme, parasal dengeleri kurma, işletme açma uğraşları ve bu tarz arayışlar içinde olan düşünceleri-uygulamaları girişimcilik kültürünü yaratmaktadır.

Girişimcilik kültürünü üç sınıfta inceleyebiliriz;


Birinci sınıf; alıcıya karşı dürüst olmak, yenilikçi davranışı kaybetmemek, çalışanların veya bireylerin yaratıcı alanlarını değerlendirmek, katılımcılığı sağlamak girişimcilik kültürü olarak açıklanabilir. İnsanların kabul ettikleri değerler ile mal ve hizmet sunulması girişimcilik kültürüdür.

İkinci sınıf; toplumsal sorumluluğa ilişkin yaklaşımlar girişimcilik kültüründe yer alabilir. Bu sorumluluklar tüketiciye, çalışanlara, devlete karşı yükümlülükler ile oluşur. Olumlu çalışmaların ve kaliteli ürünlerin yanı sıra kalitesiz ürünler ve olumsuz çalışmalar da girişimcilik kültürüne ait olmaktadır.

Üçüncü sınıf: bireylerin ya da toplumun girişimciliğe bakış açısını yansıtmaktadır. Sözgelimi, bir kamuoyunun olumsuz yansıttığı değerler toplumda önyargıyı ve güvensizliği oluştururken olumlu değerler güveni sağlar. Zararlar ve faydalar girişimcilik kültürünü oluşturur.

Hofstede kültürü (kültürel boyut teorisi), farklı kültürlerdeki farklılıkların o kültürdeki davranışları nasıl etkilediğini bir psikolojik çerçevede inceleyen modeldir. Bir insan grubunun diğerlerinden ayıran kolektif bilinç olarak da düşünülebilir.

Bu kategoriler;

  • Bireyin yaşadığı ülke,
  • Etnik, dini ya da dilsel ilişkiler,
  • Kuşak düzeyi,
  • Cinsiyet düzeyi,
  • Sosyal sınıf düzeyi,
  • Bütün bu düzeylerde çalışılan örgütsel ya da şirket düzeyi olarak başlıklardan oluşur.

 

Farklı düzeyler, toplumsal uyum için zorunlu değildir. Günümüz toplumlarda bu düzeyler bazen çatışma halinde olurlar. Bu durumda insanların kendi davranışlarını belirlemesini zorlaşmaktadır. Toplumda özgüven kazanan bireylerin kendi kişiliğinin, kimliğinin ve değerlerinin bütünü girişimcilik kültürünü oluşturur ve ayakta tutar. Bağımsız ve yaratıcılığa imkanı olan girişimciler tarafından kurulan işletmelerin, bir işletmenin içerisinden çıkan işletmelere oranla daha başarılı olduğudur.

Yorum Yap

Yorum Yap