Girişimciliği Destekleyen Kurumlar

Girisimcilige-Destekleyen-Kurumlar

TÜBİTAK, Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Teknoparklar, Spin-off’lar, Risk Sermayesi Sağlayıcıları, Teknoloji Vadileri, Melek Yatırım Ağları, Start-up’lar, Kuluçka Merkezleri vb. kurumlardır.

 


Bu kurumlar bilgi temini, eğitim, girişimciliğin geliştirilmesi, danışmanlık, sanayi alanlara projelendirme, uluslararası tanıtım, Ar-Ge destekleri, ihracatı geliştirme ve pazarlama, kalite geliştirme, finansman araçlarına erişim, modernizasyon, laboratuvar test ve analizleri, bölgesel kalkınma, elektronik ticaret vb. alanlarda girişimcilere hizmet vermektedir.

Exit mobile version