Girişimcileri Yenilikçi Olmaya Güdüleyen Nedenler

girisimcileri-yenilikci-olmaya-guduleyen-nedenler

Pazarla İlgili Nedenler: İşletmeler artan rekabet ortamı içerisinde rakipler karşısında teknik üstünlüğünü korumak ya da pazara hakim olmak amacını taşımaktadır.

Örgütsel Nedenler: Örgütsel verimliliği tesis etmek, karı artırmak, yenilik yapmaya elverişli yenilikçi bir örgütsel ortam geliştirmek istenmesidir.  Örgütsel ortam yenilikçi olmaya elverişli değilse, bireylerin yeni fikirler geliştirmeleri mümkün değildir.


Sosyal Nedenler: Kamuoyu nezdinde işletmenin imajını kuvvetlendirme, tüketicilerin değişen taleplerini karşılayabilme, işletmeye ve ürünlerine güven duyulması gibi.

Çalışanlar İlgili Nedenler:  Nitelikli personeli işletmeye çekebilmek ve bunların işletmede kalmasını sağlamak, motivasyonlarını ve üretkenliklerini artırmak gibi nedenleri içermektedir.

Exit mobile version