1. Ana Sayfa
  2. Geleneksel Girişimcilik
  3. GİRİŞİMCİLERE FİNANSAL DESTEK VE TEŞVİKLER

GİRİŞİMCİLERE FİNANSAL DESTEK VE TEŞVİKLER

Hand putting coin stacking with virtual  trend graph on table. B

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 


REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI (RSP)

Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan ve katılım önce mali yardım aracı kapsamında gerçekleştirilen çatı bir programıdır. 7 yıllık dönemler halinde uygulanan Rekabetçi Sektörler Programında, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan projeler gerçekleştirilmektedir.

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/

 

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

Başta gelecek vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.

Öz kaynak Kredi Kefalet Programı
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME
Hazine Destekli Kefalet Programı

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek!

Girişimcilik Destek Programı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yeni Girişimci Desteği
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
İş Planı Ödülü
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
Yeni Girişimci Programı
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
İşletme Geliştirme Destek Programı
İşbirliği Destek Programı
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ Teknoyatırım) Destek Programı
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
Laboratuvar Hizmetleri Desteği

https://www.kosgeb.gov.tr/site


TÜRKİYE Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)  kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve “sadaka” yerine, Türkiye’de yoksulluğu azaltmak için “mikrokredi” hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır. 

Resmi (ticari) bankacılık sektörünün aksine mikrokredi, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge veya teminat gerektirmeden sunulmaktadır. 

http://tgmp.net/tr/anasayfa

Mikrokredi Çeşitleri 

Temel Kredi; 

TGMP’nin ana mikrokredisi Temel Kredi’dir. Eski ve yeni mikrogirişimciler için geçerli olan ilk mikrokredi türüdür. Yeni mikrogirişimciler için 100 TL ila 1.500 TL arasında mikrokredi verilebilmektedir. Mikrokredi geri ödemesi 48 hafta boyunca yapılır.

 

Girişimci Kredisi; 

Girişimci Kredisi,  küçük miktardaki mikrokredi yerine daha büyük bir iş kurulmasını sağlayan mikrokredi miktarını ifade eder. TGMP’nin yetenekli, başarılı, çalışkan aynı zamanda vergi mükellefi olan mikrogirişimciler için 1.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar verilen ve mikrokredi geri ödemesi 48 hafta boyunca yapılan mikrokredi türüdür.

 

Hayvancılık Kredisi;      

Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen mikrogirişimciler için 2.000 TL’ye kadar verilen ve geri ödemesi 26 hafta boyunca yapılan mikrokredi türüdür.

 

Sosyal Kalkınma Kredisi; 

Mikrogirişimcilerimizin aldıkları mikrokredilerin yanında, kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan, temizlik ürününden kozmetiğe kadar farklı ürünlerin içerisinde bulunduğu mikrokredi türüdür ve geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır.

 

İletişim Kredisi;        

Mikrogirişimcilerimizin kullandıkları mikrokredilerin yanında, teknolojik olarak da gelişimlerini sağlamayı amaçlayan mikrokredi türüdür. Üyelerimiz bu mikrokredi çeşidi sayesinde günümüz teknolojisinde kullanılan akıllı telefonlara sahip olabilmektedir. Mikrokredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılmaktadır.

 

Diğer Hizmetler;

Mikro Sigorta; 

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık teminatlarını kapsayan ve deprem gibi doğal afetleri ayda yalnızca 1 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alan ferdi kaza sigortasıdır.

Mikro Konut Sigortası; 

Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlarda ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları 10.000 TL’ye kadar teminat altına alan konut sigortasıdır.

 

Gönüllü Tasarruf; 

TGMP mikrogirişimcileri, kendileri adına açılan gönüllü tasarruf hesaplarına birikimlerini yatırabilirler. Tüm mikrogirişimcilerimiz hesaplarına haftada en az 1 TL yatırması için teşvik edilir.