1. Ana Sayfa
  2. Girişimcilik Destekleri
  3. Gıda Girişimciliği Nedir?

Gıda Girişimciliği Nedir?

gida-girisimciligi

Gıda Girişimciliği Nedir? 

Girişimcilik faaliyetleri bazen küresel tarımsal gıda sistemine karşı hareketin bütünlüğünü tehlikeye atan piyasa temelli stratejiler olarak çerçevelenir. Gıda girişimciliği,  ticari ve sosyal yönelimleri gıda girişimi özelinde değerlendirirken, ekonomik ölçekte ise gıda girişimciliğinin ticari faaliyetlerini, gıda üretim süreçlerini ve dağıtım süreçlerini ve gıda girişimlerinin gelir modeli oluşturma aşamalarını da kapsayan bir girişimcilik türüdür.


Gıda girişimciliğinde bireysel kar elde etmenin yanı sıra yerel fayda oluşturma ve yerel üretimin teşvikide sağlanmaktadır. Gıda girişimciliği kimi zaman üretilen veya tedarik edilen gıda ürünlerinin ilk elden çiftçiler tarafından son müşterilere ulaştırılmasını kapsadığı gibi kimi zamanda pazar tedarikçileri aracılığıyla ürünlerin bölgeden bölgeye ya da ülkeler arası lojistiğinin sağlanması gibi tedarik zinciri yönetim sürecinin tüm aşamalarını da kapsayabilmektedir. bu tür ticari özelliklerin bir örneğidir. Öte yandan, yerel gıda girişimciliğinin kendine has sosyal fayda sağlayan özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, yerel gıda üretimi ve tedarik faaliyetlerinin temel amacı kar sağlamaktan ziyade sosyal değer oluşturmaktır.

Yerel gıda girişimciliği en temelde toplumsal faydaya odaklanan girişimcilik türüdür denilebilir.  Sosyal değer ve toplumsal etki, toplumun refahı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması için gerekli bir dizi bağlamı kapsamaktadır. Mesela, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde taze ve organik ürünlerin erişilebilirliğinin artırılması amacıyla tarım gıda bankaları tarafından yöresel ürün pazarlarının kurulması teşvik edilmektedir. Gıda girişimciliği bu ve buna benzer sosyal faydaları da bünyesinde bulundurmaktadır.