1. Ana Sayfa
  2. Genç Girişimcilik
  3. Genç Girişimcilik

Genç Girişimcilik

businessman-his-office-with-pilot-hat_1368-6191

GENÇ GİRİŞİMCİLİK İÇİN DESTEK VE TEŞVİKLER (KOSGEB)

Avrupa’nın girişimcilik potansiyelini artırmak, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve girişimcilik kültürünü yaymak amacıyla üç önemli konuyu kapsamaktadır:


» İş geliştirmeyi ve büyümeyi destelemek için girişimcilik eğitimi ve uygulaması

» Var olan yönetsel bariyerlerin kaldırılması ve iş dünyasında girişimcilerin    desteklenmesi

» Avrupa’da girişimcilik kültürünün yeniden alevlendirilmesi ve yeni nesil girişimcilerin korunması

Girişimcilik Eylem Planı, girişimcilerine yönelik üye ülkeler ve katılımcı ülkelerin kendi destek hizmetlerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle iyi uygulamaların aktarılması, yeni araçlar ve metodolojiler geliştirilmesi yollarıyla artı değer oluşmasına yardımcı olunacaktır.

Kendi işinizi kurmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da hâlihazırda başarılı bir işletmeniz var ve yeni pazarlara açılmak, yeni fikirler edinmek mi  istiyorsunuz?

Genç Girişimciler için Erasmus tam size göre…

Genç Girişimciler için Erasmus, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen iki yönlü bir girişimci değişim programıdır. Bu program hibe desteklidir.

 

Genç Girişimciler için Erasmus Programı ile;

» Yeni girişimciler ile tecrübeli işletmeleri bir araya getirmek

» Girişimcinin iş fikrini misafir olacağı işletmede işin başında olgunlaştırabilme şansı, uluslararasılaşma imkânı

»  Ev sahibi işletmeye Ar-Ge konusunda destek

» Doğal bir iş ağı oluşturmak

» Aracı ulusal kuruluşların hareketliliğini sağlamak hedeflenmektedir.

 

Programın Temel Amaçları

» Yeni girişimcilere yönetim becerileri kazandırmak

» Tecrübeli girişimcilerden elde edecekleri deneyimlerle kendi iş planlarını/faaliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak

» Ev sahibi girişimcilerle belli iş projeleri üzerinde çalışarak işi öğrenmelerine  katkıda bulunmak

» Ev sahibi girişimcileri araştırma, geliştirme, yeni iş konseptleri geliştirme ve test etme, yeni girişimcilerin ürünler ve hizmetler hakkındaki yeni fikirlerini destekleme konularında teşvik etmek

» Avrupa Tek Pazarı’nın potansiyelini artırmak ve uluslararasılaştırmak amacıyla girişimcilik farkındalığını artırmak

» KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması ve Avrupa Tek Pazarı’nda inovatif ürünlerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması amacıyla farklı katılımcı ülkelerdeki girişimciler arasında iş ilişkilerini ve ağlarını yoğunlaştırmak.

Genç Girişimciler için Erasmus Programında yeni girişimci veya ev sahibi girişimci olarak yer alınabilmektedir.


Yeni Girişimciler: 
Şirket kurmayı planlayan veya üç yıl içinde şirketi kurulmuş olan girişimcilerdir. Herhangi bir yaş ve sektör kısıtlaması  bulunmamaktadır.


Ev Sahibi Girişimciler: 
Şirketleri üç yıldan fazla süredir faaliyette olan girişimciler Ev Sahibi Girişimci olarak programdan yararlanabilmekte ve AB ülkelerinden gelecek olan yeni girişimcilere mentörluk ve iş eğitmenliği yapabilmektedir. Ev sahibi girişimciler bu program ile sundukları hizmet veya ürünler ile ilgili yeni girişimcilerin  güncel bilgilerinden ve yeni fikirlerinden faydalanabilmektedir.

Online başvuruların kabul edilmesinden sonra yerel iletişim noktaları aracılığıyla yürütülmektedir.