1. Ana Sayfa
  2. Dijital Girişimcilik
  3. Dijital Girişimcilik Nedir?

Dijital Girişimcilik Nedir?

dijital-girisimcilik

Dijital girişimcilik girişimciliğin sürekli kendini yenileme ve geliştirme güdüsünü var olan işletmelere fayda sağlamak için kullandığı bir teknoloji odaklı girişimcilik türü olmakla beraber; dijital girişimcilik denilince herkesin ilk aklına geldiği gibi tek başına yeni bir teknolojik ürün icat etme süreci olarak da ifade edilebilir. Dijital girişimcilik dijital işletmelerin kurulmasında ve dijital teknolojilerin mevcut girişimciler tarafından benimsenmesinde etkilidir. Dijital girişimcilik kısaca girişimcilere hem kendi girişim işletmesinde yeni ürünler üretmesine imkan tanımakta hem de başka işletmelerde dijital eksiklikleri gidererek onların yeniçağa ayak uydurmalarına yardımcı olmalarına olanak sağlamaktadır. Yani, dijital girişimler var olan işletmelerin süreçlerinin dijital olarak yenilenerek ileri teknolojiye uyum göstermesini sağlayabilir. Dijital girişimcilik, teknoloji transferi, teknoloji ticarileştirme, kuluçka merkezi kullanma, teknoloji kümeleri oluşturma, üniversite patentlerinden yararlanma, dijital işletme kurma gibi faaliyet alanlarını kapsar.

Dijital girişimcilik her ne kadar girişimcilikte yoğun teknik uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirdiği için pek çok girişimci adayı tarafından pek de tercih edilmeyen ve uzak durulan bir alan olsa da, günümüzde meydana gelen ciddi ekonomik kriz ve salgın sonrasında artık oldukça rağbet edilen bir girişimcilik türüdür. Çünkü içinde bulunulan yeniçağda toplumların ayakta kalması, ekonomilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hatta insanların en temel ihtiyaçlarının karşılanması için dahi yapılması gereken en doğru şeyin dijital sistemlere hem bireysel düzeyde hem de işletmeler düzeyinde en verimli biçimde adaptasyon sağlanmak olduğuna dair öngörüler oldukça fazladır.


Başarılı dijital girişimler yeni bir dijital işletme kurarak ekonomik kalkınmaya destek olmakta ve dijital teknolojilerin güncel özelliklerinden en verimli ve etkin biçimde faydalanmaktadır.  Birçok dijital girişimin başarılı olabilmesi için ise en temelde gerekli olan iki şey vardır. Bunlar; daha düşük başlangıç ​​maliyetleri ile girişime başlayabilmek ve dış pazarlara daha geniş erişim imkanı bulabilmektir.

Dijital girişimci adaylarının ilgisini çekecek ve basit kodlama projeleri gerçekleştirebilmelerini sağlayabilecek dijital oyun, mobil uygulama ve dijital ortamda veri analizi gibi alanlarda verilen eğitimlerin önemi oldukça büyüktür.

Son günlerde dijital girişimci adayları tarafından en çok tercih edilen kodlama dillerinin bilgilerini öğrenebilecekleri kaynaklar ise şunlardır:

  • Python: Genel kodlama bilgi ve veri analizinde,
  • Swift: Mobil uygulama kodlamasında,
  • JavaScript: Web kodlamasında,
  • SQL: Tablolardaki ilişkisel verilerle çalışmalarda,
  • Raspberry Pi: Donanım ve sensör çalışmalarında; girişimci adaylarının kullanılabilecekleri en iyi kaynaklardır.