Yatırım Destekleri

7 Şub, 2021

Teknik Yardım Desteği

Teknik Yardım Desteği Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve...

7 Şub, 2021

Kültür Yatırımları Desteği

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ PROJENİN AMACI Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte,...

7 Şub, 2021

Turizm Teşvikleri

– Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Sağlanan Destekler – Turizm Sektörü Acil Eylem Planı Destekleri ve Turizm Sektörüne...

7 Şub, 2021

KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ

Proje tutarı 2,5 milyon liraya kadar olan yatırımlar, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe...