Yenilikçi Girişimcilik

6 Mar, 2021

Yenilikçi Girişimciliğin Ekonomiye Katkıları

Girişimci bir yenilikçidir. Schumpeter girişimcinin yenilikçi olması gerektiğinin ve yeniliğin öneminin üzerinde duran ilk araştırmacılardandır....

3 Mar, 2021

Girişimcileri Yenilikçi Olmaya Güdüleyen Nedenler

Pazarla İlgili Nedenler: İşletmeler artan rekabet ortamı içerisinde rakipler karşısında teknik üstünlüğünü korumak ya da...

3 Mar, 2021

Yenilikçi Girişimcilik

Yenilik, problemleri ve fırsatlara insanların yaşam kalitesini geliştirecek ya da iyileştirecek yönde yenilikçi çözüm yolları...