BEYAZ YAKALI GİRİŞİMCİLİK

5641321

Beyaz yakalı girişimcilik dünyada ve Türkiye’de yaygın bir girişimcilik davranışı olarak sürekli gelişen bir girişimcilik türü ya da uygulamasıdır. Beyaz yakalı girişimcilik davranış modeli beyaz yakalı çalışanların işletme içindeki aktif görevlerinin yerine yavaş yavaş yeni girişimlere yol almasını ya da geçişini ifade etmektedir. İşletmelerde elde edindikleri ve özümsedikleri bilgi ve beceriyle beyaz yakalı çalışanlar iş fikirlerini hayata geçirmeye yönelmekte veya çeşitli iş fikirlerinin gelişimine dahil olmaktadırlar. Girişimcilik ekosistemi açısından düşünüldüğünde başarılı olma şansı en olası gruplardan olan beyaz yakalı girişimciler; deneyimleriyle zenginleşen güçlü ve hazırlıklı iş fikirleriyle, iş dünyasında kazanmış oldukları yetkinliklerle ve başarılı olma istekleriyle hareket etmektedirler. Beyaz yakalı girişimcilerin motivasyonlarını şu şekilde değerlendirebiliriz;

 


  • Yeni bir iş fikri ya da yalın girişim uygulaması: Beyaz yakalılar mevcut deneyimlerine bağlı olarak yeni bir iş fikrini daha hızlı ve daha hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Aynı zamanda yalın girişim uygulamalarına da daha hızlı bir şekilde dahil olabilmektedirler. Yeni fikirden ücretlerinden daha fazla para kazanma güdüsü onlara heyecan vermekte ve motive olmalarını sağlamaktadır.
  • Artan bilgi ve edinilen yetkinliklerin doğurduğu yeni arayışlar: Beyaz yakalılar sahip oldukları bilginin artması ve yetkinliklerinin sürekli gelişmesine bağlı olarak yeni arayışlara girmektedirler. Çalışılan pozisyondan duyulan memnuniyetsizlik, çalışma şartlarındaki artan değişimler ve olumsuzluklar ve yeni gelir modeli arayışları bu kapsamda değerlendirilebilir.
  • Yeni normal davranışları: Pandemi sürecinde ve yavaş yavaş eskiye dönüşe bağlı olarak yaşanan sancı da bir motivasyon aracı olabilmektedir. Pandemi oluştuğunda uzaktan çalışmaya geçilmesiyle birlikte yaşanan deneyimler; aşılama ve toplumsal bağışıklığın artmasıyla yeniden ofise dönüş çeşitli bağımsız olamama sorunlarını üretti. Aileleriyle daha fazla zaman geçiren, bağımsız saatlerde çalışan, iş yaşam döngüsünde trafiği hayatından çıkaran beyaz yakalıların hayatlarında yeni bir bağımsız çalışma kültürü oluştu ve bu kültür girişimciliğe yöneltmeye başladı.

Sonuç olarak denilebilir ki; ofise artık eskisi gibi dönmek istemeyen beyaz yakalılar; bağımsız ve özgür çalışma kültürünü girişimcilikle sağlayabilirler. Değişen, dönüşen ve dijitalleşen birçok sektör yeni beyaz yakalı girişimcilerini aramaktadır. Özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve yeni işler beyaz yakalılardan yeni çözümler beklemekte; fırsatları doğru okuyan ve hazırlığını iyi yapan girişimciler gelecekte söz sahibi olacaklardır.

 

Girişimciye Okuma Önerisi:

Duygu Hıdıroğlu (Edi.) (2021). Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik. Ankara: Nobel Yayınları.

Exit mobile version