"Girişime Destek" Programı Nedir?

Türkiye'deki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev sahibi Topluluklar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentor Destek Hizmet Programı

Bu program, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve insana yakışır iş imkanları yaratmak üzere girişimcilik ve iş geliştirme ortamını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Fırsat Projesi bünyesinde düzenlenen Girişime Destek Programı kapsamında, Hatay, Bursa ve İstanbul illerinde toplamda 420 Suriyeli  ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına girişimcilik eğitimi verilecektir.  Eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenler arasından seçilen 84 kişi, birebir 8 saat mentor desteğinden faydalanacaktır. Mentorluk süreci sonrasında düzenlenecek iş planı yarışmasında başarılı olan 42 aday, ILO tarafından sağlanan hibe ile 45.000 TL’ye kadar desteklenecektir. İşlerini başarıyla kuran katılımcılar KOSGEB desteklerine başvuru sürecinde de mentorler tarafından desteklenecektir.

Önceden belirlenen kriterlere göre seçilecek girişimci adaylarına, KOSGEB müfredatına uygun olarak 32 saatlik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve ek olarak 8 saatlik “Yerel İş ve Yatırım Ortamı” eğitimi verilmesi, daha sonra da adayların ILO’ya ve KOSGEB’e sunacağı “İş Planını” hazırlamak üzere adaylara danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunulması planlanmaktadır.

0

Şehirde

0

Kişiye Eğitim

0

Kişiye Mentörlük

0

Kişiye Hibe

Programın Nihai Amaçları Nelerdir?

Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Türkiye'deki ev sahibi toplulukların nitelikli işgücünü geliştirmek
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için, iş yaratma ve girişimcilik fırsatlarını teşvik etmek.
İşgücü piyasası yönetişim kurumlarının gücünün ve kalkınma stratejilerinin uygulama aşamasına yönelik mekanizmaların artırılmasına destek sağlamak

Programın Hedefleri

340 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli ve 80 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 5 günde toplam 40 saatlik girişimcilik eğitimi vermek
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler 34 Suriyeli’ye ve 8 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına kendi işlerini kurmaları veya geliştirmeleri için 45.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlamak
68 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli ve 16 Türk vatandaşına 8 saatlik mentorluk hizmeti vermek
Kendi işlerini kuran katılımcıların KOSGEB desteklerine başvurmalarına destek olmak

Faaliyetler

Programın Faaliyetlerinin Zamanlaması

Faaliyetler Tahmini Zamanlama
Girişimcilik Eğitim Başvuruları Şubat-Mart
Girişimcilik Eğitimi Nisan-Mayıs
Mentorluk Haziran – Ağustos
Hibe Haziran – Ağustos

Kimler Başvurabilir?

 18 yaşından büyük
 Bir iş fikri olan ve bu fikri gerçekleştirmek isteyen,
 Var olan yeni kurulmuş (en fazla 2 yıllık) işletmesini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duyan,
 Eğitim ve mentorluk süresince programa devam edebilecek olan,
 Destek sonucu iş planı hazırlamaya ve hibe başvurusu yapmaya istekli olan,
 Hatay, Bursa ve İstanbul’da ikamet eden Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçici kimlik numarası olan mültecilerin Türk Ticaret Kanunu’na göre kurduğu şirketler KOSGEB’in desteklerinden yararlanabilir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası alan adaylar işlerini kurduktan sonra KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabileceklerdir.

KOSGEB desteği almaya hak kazanan adaylar KOSGEB’den şirket kuruluşu ve sağladıkları istihdam sayısı üzerinden hesaplanan performans desteği olarak 60.000 TL’ye kadar hibe alabileceklerdir. Bu desteğe ek olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 100.000 TL’ye kadar, orta yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 200.000 TL’ye kadar ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 300.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım için geri ödemesiz destek alabileceklerdir.

Eğitimi tamamlayanlar arasından seçilecek 84 aday mentorlardan 8 saat birebir danışmanlık desteği almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca düzenlenecek iş planı yarışması sonucu seçilecek 42 adayın her birine ILO tarafından 45.000 TL’ye kadar mikro hibe verilecektir.

Hayır. Adaylar programa sadece 5 günlük KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almak üzere başvurabilir.

Kesinlikle hayır. Programın tüm giderleri Avrupa Birliği destekli proje bütçesinden karşılanmakta olup Programa katılan adaylara verilecek hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu değildir. Eğitim ve mentorluk hizmet giderleri, ikramlar ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Programa son üç yıl içerisinde veya halihazırda Türkiye’de üzerine kayıtlı bir işyeri ya da herhangi bir işletmede %30’dan fazla ortaklığı olan adaylar da başvurabilir ancak bu adaylar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanamaz. Sadece ILO mikro hibe desteğine başvurabilirler.

KOSGEB birincil tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tütün ürünleri toptan ticaretini, finans faaliyetlerini, gayrimenkul faaliyetlerini, hukuk ve muhasebe faaliyetlerini, veterinerlik hizmetlerini, eğitim ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerini, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerini, iş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetlerini, hamam, sauna, solaryum salonu vb. yerlerin faaliyetlerini, ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetlerini desteklememektedir.

Hizmet Sağlayıcı

Düzenleyen Kuruluşlar

      

İletişim