"Girişime Destek" Programı Nedir?

Türkiye'deki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev sahibi Topluluklar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentor Destek Hizmet Programı

Bu program, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve insana yakışır iş imkanları yaratmak üzere girişimcilik ve iş geliştirme ortamını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Fırsat Projesi bünyesinde düzenlenen Girişime Destek Programı kapsamında, Hatay, Bursa ve İstanbul illerinde toplamda 420 Suriyeli  ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına girişimcilik eğitimi verilecektir.  Eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenler arasından seçilen 84 kişi, birebir 8 saat mentor desteğinden faydalanacaktır. Mentorluk süreci sonrasında düzenlenecek iş planı yarışmasında başarılı olan 42 aday, ILO tarafından sağlanan hibe ile 45.000 TL’ye kadar desteklenecektir. İşlerini başarıyla kuran katılımcılar KOSGEB desteklerine başvuru sürecinde de mentorler tarafından desteklenecektir.

Önceden belirlenen kriterlere göre seçilecek girişimci adaylarına, KOSGEB müfredatına uygun olarak 32 saatlik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve ek olarak 8 saatlik “Yerel İş ve Yatırım Ortamı” eğitimi verilmesi, daha sonra da adayların ILO’ya ve KOSGEB’e sunacağı “İş Planını” hazırlamak üzere adaylara danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunulması planlanmaktadır.

0

Şehirde

0

Kişiye Eğitim

0

Kişiye Mentörlük

0

Kişiye Hibe

Programın Nihai Amaçları Nelerdir?

Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Türkiye'deki ev sahibi toplulukların nitelikli işgücünü geliştirmek
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için, iş yaratma ve girişimcilik fırsatlarını teşvik etmek.
İşgücü piyasası yönetişim kurumlarının gücünün ve kalkınma stratejilerinin uygulama aşamasına yönelik mekanizmaların artırılmasına destek sağlamak

Programın Hedefleri

340 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli ve 80 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 5 günde toplam 40 saatlik girişimcilik eğitimi vermek
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler 34 Suriyeli’ye ve 8 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına kendi işlerini kurmaları veya geliştirmeleri için 45.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlamak
68 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli ve 16 Türk vatandaşına 8 saatlik mentorluk hizmeti vermek
Kendi işlerini kuran katılımcıların KOSGEB desteklerine başvurmalarına destek olmak

Faaliyetler

Programın Faaliyetlerinin Zamanlaması

Faaliyetler Tahmini Zamanlama
Girişimcilik Eğitim Başvuruları Şubat-Mart
Girişimcilik Eğitimi Nisan-Mayıs
Mentorluk Haziran – Ağustos
Hibe Haziran – Ağustos

Kimler Başvurabilir?

 18 yaşından büyük
 Bir iş fikri olan ve bu fikri gerçekleştirmek isteyen,
 Var olan yeni kurulmuş (en fazla 2 yıllık) işletmesini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duyan,
 Eğitim ve mentorluk süresince programa devam edebilecek olan,
 Destek sonucu iş planı hazırlamaya ve hibe başvurusu yapmaya istekli olan,
 Hatay, Bursa ve İstanbul’da ikamet eden Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

Hibe Programının Hedefleri

Girişimcilik hibe programı, potansiyel ve mevcut küçük girişimcilerin sürdürülebilir işletmeler kurmalarını sağlamayı, mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğini ve karlılığını güçlendirmeyi ve bu süreçte kaliteli istihdam imkanları yaratmayı amaçlamaktadır. Mikro hibeler aracılığıyla, girişimcilerin yeni iş kurma veya iş geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları maliyetler, finansa erişim ve idari prosedürler gibi güçlükleri hafifletmek ve sosyal uyum ve entegrasyonu güçlendirmek için Suriyeliler ile ev sahibi topluluk üyeleri arasında iş ortaklıklarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Hangi Tür İş Modelleri Desteklenecek?

 • ILO Türkiye Ofisi, girişimcilik hibe programı ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş imkanları yaratabilecek ve gelir fırsatlarını geliştirebilecek, uygulanabilir ve sürdürülebilir işletmeler kurma potansiyeli yüksek iş modellerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
 • Bu hibe programı, yeni bir işletme kurmayı veya bu hibe programına başvuru tarihi itibariyle 2 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescil edilmiş mevcut bir işletmeyi iyileştirmeyi amaçlayan iş modellerine öncelik verecektir.
 • ILO Türkiye Ofisi ayrıca, sosyal uyum ve dayanışmayı teşvik etmek için Türk vatandaşları ve Suriyelilerin ortaklaşa kurmayı planladıkları veya kurdukları iş modellerine öncelik verecektir. Bu ortaklıklar aktif olmalı ve sadece kağıt üzerinde olmamalıdır.

Hibelerin Kapsamı

 • Hibe programı için mevcut genel bütçe 350.000,00 Avrodur. ILO Türkiye Ofisi, aşağıdaki gösterge niteliğindeki dağılıma dayanarak Konya(6 Suriyeli, 2 Ev sahibi), İstanbul(14 Suriyeli, 4 Ev sahibi), Bursa(10 Suriyeli, 2 Ev sahibi) ve Hatay(10 Suriyeli, 2 Ev sahibi) illerinde en az 50 faydalanıcıya (yeni girişimci veya kurulu işletmeler) hibe vermeyi amaçlamaktadır.
 • Her alıcıya verilecek maksimum hibe miktarı 45.000,00 TL’dir. Hibeler kişi/kurum başına bir taneyle sınırlıdır.
 • Hibe sözleşmelerinin sona erme tarihi en geç 31.12.2019’dur.
 • Hibe programı için eş finansman zorunluluğu aranmamaktadır.

Süreç Nasıl işliyor?

Girişime Destek Hibe Programının İşleyişi
ILO Türkiye Ofisi, Girişimcilik Destek Programını uygulamak için iki hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışmaktadır. Bu hizmet sağlayıcılar, Konya için Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İstanbul, Bursa ve Hatay için İKADA Danışmanlık’tır. Hibe programı ILO Türkiye Ofisi tarafından yönetilecekken; hizmet sağlayıcılar yararlanıcı seçim süreçlerine yardımcı olacak ve Değerlendirme Komitesi’nin kurulmasını kolaylaştıracaktır.

Hizmet sağlayıcılar, Girişimcilik Destek Programı için belirlenen internet sitelerinde (Konya için www.girisimcikampi.com ve İstanbul,
Bursa ve Hatay için www.girisimedestek.com) girişimcilik hibeleri için başvuru çağrısını duyuracak ve ilgili tarafları sitelerinde
bulunan şablonu kullanarak iş modellerini göndermeye davet edecektir. İş Modeli formu için Başvur butonuna tıklayınız.

BAŞVUR

İş modeli formunu eksiksiz sunan ve tüm sorulara net ve ayrıntılı cevaplar veren başvuru sahipleri uygunluk kontrolü için değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin uygunluğu yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecektir. Uygun başvurular, kısa listeyi belirlemesi için Değerlendirme Komitesi’ne iletilecektir.

Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

 • Hibe programına başvuru sadece Konya, İstanbul, Bursa ve Hatay illerindeki geçici koruma kimlik kartına (99 ile başlayan bir numaraya sahip) sahip Suriyeliler, oturma iznine sahip Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için geçerlidir.
 • Yeni bir işletme kurmak isteyen bireysel girişimcilerin ve yukarıda belirtilen illerde ikamet etmesi gereklidir.
 • Mevcut işletme sahiplerinin hibe programı kapsamında geliştirmek istedikleri işletmelerinin bu illerden birinde kayıtlı olması gereklidir. Mevcut işletmelerin hibe programına başvuru tarihi itibariyle 2 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescilli olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin, iş modellerinde önerilen iş fikri ile ilgili deneyim, beceri ve motivasyona sahip olmaları beklenmektedir.
 • Önerilen işletmelerin büyüklükleri, çalışan sayısı ve yıllık gelir açısından mikro, küçük veya orta ölçekli olmalıdır.
 • Toplumun geneli tarafından insan sağlığı ve çevresel esenliğe zararlı olarak kabul edilen ürün veya hizmetleri sunmayı amaçlayan iş modelleri kabul edilmeyecektir.

Eylem ve Maliyetlerin Uygunluğu

Başvuru sahipleri yasal şartlara uygun olarak faaliyet yürüten kayıtlı işletmelerin kurulmasını sağlamalıdır. Söz konusu şartlara uygun hareket etmek için gerekli faaliyetler ve bütçe iş modellerine dahil edilmelidir. İş modellerinde öngörülen veya uygulama sırasında ortaya çıkan uygun teknik harcamalar aşağıdaki listeyle uyumlu olmalıdır. Listede olmayan harcamalar için geri ödeme talebinde bulunmadan önce ILO Türkiye Ofisi’ne danışılmalıdır.

Uygun İdari ve Yasal Uyum Giderleri
 • Yazarkasa
 • Belediye ruhsatları ve izinleri
 • Oda (esnaf, ticaret, sanayi) kayıtları ve üyelik ücretleri
 • Muhasebeci ve mali müşavir ücretleri
 • Sosyal güvenlik primleri
 • Vergi levhası ve diğer vergi ödemeleri
 • Noter ücretleri
 • Marka tescili
 • Patent hizmetleri
 • İş güvenliği ve sağlığı önlemleri
 • Diğer yapması gereken uyum harcamaları
Uygun Teknik/Operasyonel Giderler
 • İşyeri kirası
 • İşyeri tadilat ve onarımları
 • Faturalar (elektrik, su, doğalgaz, internet)
 • Makine, ekipman ve araçlar
 • Bilgisayar ve yazılımlar
 • Tefrişat (mobilya, masa, sandalye, vb.)
 • Pazarlama ve tanıtım
 • Personel giderleri
 • Ulaşım
 • Hammaddeler
 • İş/teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Ürün tasarımı
 • Fuar, ticaret delegasyonları, işletmeler arası (B2B) etkinliklere vb. katılım

Değerlendirme Komitesi tüm başvurularını puanlayacak ve sıralamada en üstte olan iş modelleri dikkate alınarak fikir yarışmalarına davet etmek için en az 100 başvuru sahibini (Konya’da 16, İstanbul’da 36, Bursa’da 24 ve Hatay’da 24) kısa listeye alacaktır. Değerlendirme Komitesi, sunulan iş modellerini incelemek ve kısa listeye almak için KOSGEB tarafından hazırlanan “Girişimcilik Programına Başvuru için Puanlama Formu”nu kullanacaktır. Başvuru sahiplerinden iş modellerini tasarlarken ve fikir yarışmasına hazırlanırken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.

Nihai değerlendirme için her ilde, kısa listeye alınmış başvuru sahiplerinin iş modellerini Değerlendirme Komitesi’ne sunacakları fikir yarışmaları düzenlenecektir. Sunumlara temel alarak, Değerlendirme Komitesi iş modellerinde sağlanan bilgileri doğrulayacak ve aynı puanlama formunu kullanarak başvuru sahiplerinin nihai puanlamasını yapacaktır.

Değerlendirme Komitesi’nin Oluşumu

Değerlendirme Komitesi, ILO Türkiye Ofisi ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve hizmet sağlayıcılardan temsilciler ile gerekli görülürse akademisyenler, uzmanlar, iş adamları ve her ilde girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren ilgili kurumlardan temsilcilerden oluşacaktır.

Değerlendirme Komitesi’nin her üyesinden başvuruların değerlendirilmesinden önce Çıkar Çatışması ve Gizlilik Anlaşması imzalaması istenecektir.

Her ilde hedeflenen hibe faydalanıcı sayısına göre, sıralamada en üstte olan iş modelleri için hibe verme kararı verilecektir. Hibe faydalanıcılarının nihai listesi www.girisimcikampi.com ve www.girisimedestek.com internet sitelerinde ilan edilecektir.

Hibe sözleşmelerinin imzalanması

Hibe verme kararının ardından, hibe faydalanıcıları ile ILO’nun standart hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Hibe sözleşmesi İngilizce olarak imzalanacaktır.  Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak eklenecektir:

 • ILO Hibeleri İçin Geçerli Genel Koşullar
 • Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan İş Modeli
 • Hibe rapor şablonu

Ödemeler

ILO, hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben, hibe miktarının %35’ini hibe alıcının banka hesabına transfer edecektir. Hibe tutarının kalan %65’i, hibe sözleşmesi süresince gerçekleşen harcamalar için kanıt niteliğindeki destekleyici belgeler sunulduktan sonra ödenecektir.

Hibe sözleşmesiyle her hibe faydalanıcısına tahsis edilen hibe, ödenebilecek en fazla tutarı gösterecektir. Her hibe faydalanıcısına yapılacak gerçek ödeme tutarı, hibe alıcı tarafından sunulan gerçekleşmiş harcamalar temelinde ve yukarıda tanımlandığı şekilde bu harcamaların uygunluk açısından doğrulanması üzerine hesaplanacaktır.

%35’lik ara ödemenin sözleşme süresi içinde harcanmaması durumunda, hibe faydalanıcısı harcanmamış bakiyeyi en kısa sürede ILO’ya iade etmekten sorumludur.

Hibe Faydalanıcılarının Sorumlulukları

 • Hibe faydalanıcıları, hibeyi, Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan iş modelinde tanımlandığı şekilde ve hibe sözleşmesinde ve eklerinde belirtilen koşullara uygun olarak, yeni işletmelerin kurulması veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi için kullanmayı taahhüt etmektedir.
 • Toplam hibe miktarının %65’inin geri ödeme esasına göre verileceği göz önüne alındığında, hibe faydalanıcıları iş modelinde taahhüt edildiği şekilde faaliyetlerini uygulamak için gerekli mali kaynaklara hibe öncesinde sahip olmalıdır.
 • Hibe sözleşme süresinin tamamlanmasından sonraki bir ay içinde, hibe faydalanıcılarının ILO tarafından istenen formatta bir rapor ve hibe sözleşmesine uygun olarak hibe kullanımını teyit eden bir belge sunması beklenmektedir.
 • Hibe faydalanıcıları, hibe faaliyetlerinin uygulanması sırasında ILO Türkiye Ofisi tarafından görevlendirilen danışmanlar/hizmet sağlayıcılar ile birlikte çalışmayı taahhüt etmelidir.
 • Hibe faydalanıcıları, hibe kullanım sürecine ilişkin kayıtlarını doğru ve düzenli şekilde tutmayı ve bunları denetim veya doğrulama amacıyla ILO’ya veya ILO’nun görevlendirdiği herhangi bir üçüncü tarafa erişilebilir kılmayı taahhüt etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçici kimlik numarası olan mültecilerin Türk Ticaret Kanunu’na göre kurduğu şirketler KOSGEB’in desteklerinden yararlanabilir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası alan adaylar işlerini kurduktan sonra KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabileceklerdir.

KOSGEB desteği almaya hak kazanan adaylar KOSGEB’den şirket kuruluşu ve sağladıkları istihdam sayısı üzerinden hesaplanan performans desteği olarak 60.000 TL’ye kadar hibe alabileceklerdir. Bu desteğe ek olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 100.000 TL’ye kadar, orta yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 200.000 TL’ye kadar ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 300.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım için geri ödemesiz destek alabileceklerdir.

Eğitimi tamamlayanlar arasından seçilecek 84 aday mentorlardan 8 saat birebir danışmanlık desteği almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca düzenlenecek iş planı yarışması sonucu seçilecek 42 adayın her birine ILO tarafından 45.000 TL’ye kadar mikro hibe verilecektir.

Hayır. Adaylar programa sadece 5 günlük KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almak üzere başvurabilir.

Kesinlikle hayır. Programın tüm giderleri Avrupa Birliği destekli proje bütçesinden karşılanmakta olup Programa katılan adaylara verilecek hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu değildir. Eğitim ve mentorluk hizmet giderleri, ikramlar ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Programa son üç yıl içerisinde veya halihazırda Türkiye’de üzerine kayıtlı bir işyeri ya da herhangi bir işletmede %30’dan fazla ortaklığı olan adaylar da başvurabilir ancak bu adaylar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanamaz. Sadece ILO mikro hibe desteğine başvurabilirler.

KOSGEB birincil tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tütün ürünleri toptan ticaretini, finans faaliyetlerini, gayrimenkul faaliyetlerini, hukuk ve muhasebe faaliyetlerini, veterinerlik hizmetlerini, eğitim ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerini, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerini, iş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetlerini, hamam, sauna, solaryum salonu vb. yerlerin faaliyetlerini, ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetlerini desteklememektedir.

Hizmet Sağlayıcı

Düzenleyen Kuruluşlar

      

İletişim